Bereikbaarheid

Veel bedrijvenparken hebben geen of een minder goede aansluiting op het openbaar vervoer. Een deel van de medewerkers kan daardoor moeilijk op het werk komen. Er zijn ook bedrijven die verhuizen. Plotseling hebben medewerkers een andere woon-werkverbinding.

Collectief bedrijfsvervoer kan uitkomst bieden. Bijvoorbeeld een vanpool waarbij maximaal 9 medewerkers voor hun woon-werkverkeer een voertuig ter beschikking krijgen.

Kiest u ook voor de goede bereikbaarheid van uw bedrijf voor uw medewerkers?

Klik hier voor onze bereikbaarheid case

Bereikbaarheid

Veel bedrijven op de Maasvlakte zijn niet bereikbaar per openbaar vervoer. Vipre verzorgt het woon-werkvervoer, waarbij een van de medewerkers de bestuurder van de vanpool is.

Kostenbesparing

Samenrijden kan een bedrijf kosten besparen. In plaats van maximaal 9 maal individuele reiskostenvergoeding uit te keren krijgen medewerkers de beschikking over daadwerkelijk vervoer. Dat kost uiteraard ook geld, maar onderaan de streep naar verwachting veel minder. Bovendien heeft u minder parkeerplaatsen nodig. Ook dat kan kosten besparen.

Kiest u ook voor minder kosten van het vervoer van uw medewerkers?

Klik hier voor onze kostenbesparing case

Kostenbesparing

Vipre heeft voor het energiebedrijf Uniper voor de vesting Maasvlakte het vervoer op maat gemaakt. In plaats van grote touringcars worden carpools en vanpools ingezet. Medewerkers zijn nu sneller thuis en door de slimme inzet van vervoer tegen lagere kosten. Bovendien profiteert Uniper van de fiscale voordelen op het Vipre voertuig.

CO2 reductie

Minder auto’s op de weg betekent minder CO2 uitstoot. En daaraan kunt u bijdragen. Weet u dat personenvervoer een aandeel van 10% heeft in de totale CO2 uitstoot?  CO2 uitstoot is een van de oorzaken van de opwarming van de aarde. Samenrijden leidt tot drastische  vermindering van het aantal autokilometers en daarmee CO2 uitstoot.

Kiest u ook voor CO2 reductie en verduurzaming van de mobiliteit van uw medewerkers?

Klik hier voor onze CO2 reductie case

CO2 besparing

Het Rotterdamse bedrijf ECT, dat containers overslaat, bespaart door de inzet van het door Vipre georganiseerde collectief vervoer jaarlijks meer dan 1,2 miljoen liter brandstof. Doordat medewerkers voor hun woon-werkverkeer 17,6 miljoen kilometers minder met de auto rijden, wordt ruim 2.570 ton minder CO2 en 783 ton minder NOX uitgestoten.

Vipre helpt u op weg!

Aan organisaties en bedrijven geven wij advies en organiseren vervoer dat specifiek bij u past. Dat kan advies zijn over de vervoersituatie van uw medewerkers, hoe u  samen met andere organisaties collectief vervoer kan opzetten, een brainstormbijeenkomst hoe u de mobiliteit kunt verduurzamen of over de communicatie met uw medewerkers over samenrijden. Vanuit onze gedegen kennis en ervaring denken we graag met u mee! Ook rekenen we graag voor u uit hoeveel kosten u kunt besparen met collectief vervoer. En natuurlijk regelen we het hele vervoer voor u! Wel zo gemakkelijk.

Waarom Vipre?

Onze klanten