We vinden de kwaliteit van onze dienstverlening erg belangrijk. Om die kwaliteit te waarborgen, zijn we aangesloten bij meerdere keurmerken en organisaties.

Keurmerken

Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf
De bussen die we inzetten voldoen aan het keurmerk Touringcarbedrijf. Het is een veiligheidswaarborg als branchespecifieke in- een aanvulling op het ISO 9001 certificaat. Dit keurmerk biedt medewerkers garanties op het gebied van veiligheid, comfort, vakbekwaamheid chauffeurs en dergelijke.

IMMA Certificering
Dit staat voor Integrale Mobiliteits Management Architectuur en bundelt de kennis en ervaring die is opgedaan op het gebied van ITS, spitsmijden, fietsprojecten en gedrag. IMMA is een startkwalificatie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor de organisatie van 0-metingen, werven en belonen van deelnemers aan bijvoorbeeld fiets- en spitsmijdenprojecten en verkeersonderzoeken.

Vergunningen

Communautaire vergunning
Wet personenvervoer 2000. Dit is de Europese vergunning om personenvervoer over de weg te mogen uitvoeren.

Diverse ontheffingen
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) om over de busbaan of spitsstrook te mogen rijden.

Ontheffingen artikel 29 Wet personenvervoer 2000
Voor vrijwel alle provincies heeft Vipre ontheffing op openbaar vervoerconcessie; dus om naast het bestaande openbaar vervoer vervoerdiensten te mogen aanbieden.