WMO vervoer

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is bedoeld voor mensen met beperkte mobiliteit. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet. Deze personen kunnen niet met het reguliere openbaar vervoer reizen. Speciaal voor WMO-gerechtigden hebben taxibedrijven een vervoerssysteem ontwikkeld. Dat is een kostbare voorziening en kan anders.

Vipre biedt gemeenten in het kader van de WMO vervoer aan. Het gaat om 9 persoons voertuigen, die eventueel geschikt zijn te maken voor rolstoelgebruik. Een van de medewerkers van de sociale werkvoorziening bestuurt het voertuig en haalt de personen met een beperking thuis op en brengt ze naar het werk. Als dat niet lukt, wordt iemand ingehuurd om het voertuig te besturen (bijvoorbeeld een 65-plusser). Interessant hierbij is het aspect van ´social return´. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen via de sociale werkplaats een kans om verantwoordelijkheden te ontwikkelen. Het gaat daarbij om  zelfstandig mensen ophalen en verantwoordelijk zijn voor stiptheid en voertuig. Zo kunnen zij doorstroomkwalificaties voor de toekomst opdoen.

Naar volle tevredenheid verzorgt Vipre het vervoer voor sociale werkvoorziening organisatie Voorne – Putten Werkt.