Vanpool

Vanpoolen lijkt op carpoolen. In beide gevallen rijden medewerkers samen naar het werk. Het verschil zit erin dat bij vanpoolen de werkgever een 9-persoons voertuig ter beschikking stelt. Eén van de medewerkers is op vrijwillige basis de chauffeur. Op verzoek is het mogelijk dat we een chauffeur regelen. Na gebleken interesse selecteert Vipre een groep medewerkers die samen een vanpool-team gaan vormen. Dat gebeurt op basis van woonplaats, werktijden en werkplek. Vervolgens maakt Vipre de dienstregeling, informeert alle deelnemers, maakt afspraken over de thuiskomgarantie, zorgt voor het onderhoud, de verzekering van het voertuig, de tankpas en de administratie en helpt zo nodig deelnemers via een 24/7 telefonische helpdesk. Bovendien regelt Vipre de aanvragen voor vergunningen voor gebruik van busbanen/doelgroepenstroken en eventuele subsidies en maakt managementrapportages. U kunt uit verschillende voertuigen kiezen.

Kortom, Vipre neemt al het werk van de vanpool uit uw handen.

Vipre biedt deelnemers van een vanpool gratis een app aan. Met de app hebben ze altijd de dienstregeling bij de hand en ontvangen ze berichten over eventuele onverwachte gebeurtenissen op de route.

Ook biedt Vipre gemeenten vanpools aan voor het WMO vervoer.

Wilt u de vanpool 1 week gratis proberen? Bekijk hier ons probeeraanbod.

Shuttle

Soms ontbreekt er goed openbaar vervoer tussen het NS-station en het bedrijventerrein. Een pendeldienst kan de ontbrekende schakel zijn. Een shuttle brengt dan medewerkers op een snelle, duurzame en comfortabele wijze naar het werk. Een shuttle met chauffeur kan voor een, maar ook voor meerdere bedrijven rijden. In dat laatste geval gaat Vipre op zoek naar bedrijven die de Shuttle willen gebruiken, zodat de kosten worden verdeeld. Uiteraard is het ook mogelijk dat we Shuttles inzetten voor het vervoer tussen uw vestigingen of naar specifieke bestemmingen. Op verzoek kunnen we ook duurzaam elektrisch pendelvervoer inzetten. Vipre regelt de Shuttle met chauffeur, de dienstregeling, de registratie van het gebruik, de helpdesk voor medewerkers, het medegebruik door andere bedrijven, de administratie en eventueel de verdeling van de kosten.

Kortom, Vipre neemt al het werk van de Shuttle uit uw handen.

Touringcar

Er zijn bedrijven die moeilijk bereikbaar zijn. Ze liggen afgelegen, er is geen openbaar vervoer en een deel van de medewerkers heeft geen eigen vervoer tot zijn beschikking. Als medewerkers bij elkaar in de buurt of op de route wonen, kan een touringcar uitkomst bieden. Vipre onderzoekt op basis van woonplaatsen en werktijden welke medewerkers de touringcar zouden kunnen gebruiken. Daarna maakt Vipre een dienstregeling op maat. Als een werkgever besluit een touringcar in te zetten, regelt Vipre het hele vervolgtraject.  Zoals de selectie van een vervoerbedrijf, de vergunningaanvraag voor gebruik van busbanen/doelgroepenstroken en eventuele subsidies, de administratie, de 24/7 telefonische helpdesk, informatie aan alle deelnemers en managementrapportages.

Uiteraard zijn alle touringcars die we inzetten ISO gecertificeerd en KEMA gekeurd en zijn alle chauffeurs gekwalificeerd.

Kortom, Vipre neemt al het werk van een touringcar uit uw handen.